بسیج

زیان های ماهواره و پیامد های آن

ماهواره، وضعیّت آن در ایران و علل گرایش مردم به ماهواره


Dish


در تاریخ ۸۷/۱/۲۰ روزنامه اعتماد ملّی مصاحبه ای با آقای  فردین علیخواه، مدرس دانشگاه و استاد جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی در ارتباط با پیامدهای اجتماعی فرهنگی شبکه های ماهواره ای در ایران  با معرفی محتوای برنامه های این شبکه ها و ماهواره در ایران: گذشته، حال، آینده کردند که بسیار خواندنی و در خور توجّه است.

در این مصاحبه آخرین وضعیّت ماهواره در ایران، جایگاه آن در جامعه، مخاطب شناسی برنامه های ماهواره ای، علل گرایش مردم بسوی کانال های ماهواره ای و آینده ماهواره داشته اند که ضمن لینک مصاحبه انجام گرفته خود مصاحبه آورده شده است:

مخاطب شناسی ماهواره های فارسی زبان در گفت وگو با فردین علیخواه؛ مدارهای ارتباطی بر کدام پاشنه می چرخند

نویسنده: مجید یوسفی

فردین علیخواه، مدرس دانشگاه و استاد جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، انحرافات و آسیب های اجتماعی، تغییرات اجتماعی و محقق حوزه های ارتباطی است. تحقیقاتی پیرامون پیامدهای اجتماعی فرهنگی شبکه های ماهواره ای در ایران (با معرفی محتوای برنامه های این شبکه ها)، ماهواره در ایران: گذشته، حال، آینده، چرا برخی ایرانیان برنامه های ماهواره ای را تماشا می کنند؟ (مخاطب شناسی شبکه های ماهواره ای در ایران ) از جمله کارهای فارسی اوست.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 16:51  توسط عاطفه ابراهیمی  | 

اثرات مخرب ماهواره بر خانواده ها

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 16:32  توسط عاطفه ابراهیمی  | 

آسیب ها و پیامدهای منفی شبکه های ماهواره ای بر خانواده ها

 

ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شده است دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست.

با شناخت به موقع این آسیب ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت. بنابراین در این مقاله بر آن شدیم شما را با برخی از آسیب ها و پیامدهای منفی ماهواره برای کودکان، جوانان و بزرگسالان، آشنا کنیم. ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر 1393ساعت 16:24  توسط عاطفه ابراهیمی  |